Some of Prof Ghil`ad Zuckermann's Constrained Literature, Logological Pieces


Palindromic Story in Israeli (Ivrit) - The whole story can be read letter-by-letter from the last letter to the first letter.

ריצת-צִיר (פַּלִינְדְרוֹם) מס' 1671ג

מעֵט גלעד צוקרמןשם, היא לקחה לשון ורדים
ממידרונו של החקלאי המששם, היא לקחה לשון ורדים וחולדה טרפה תולעת. לא נגרם אסון צורף וסבל. בַּרחוב, צעני בְּשֵם מתוּשלח דחף בְּחרוּף נפש רופא לבוּש צְחוֹרים. ברור וחשוב לציֵן: הבחור, השוכר דירות ברחוב פִּינֵס, זכר סוֹד רמאים והלך לדוּג בְּים הזּרמים הרמים. הזרמים נָטְרוּ סוּג פֶּלֶג לפוֹעלוֹ. נוצר בּוֹ המוּזר בתוך היּם.

זמר להקה עמד ושאב רוחות מפּרְשן שבוי. האיש בלט והפיח נועם בקורס הכנה לבחן בספורט.

איבה נוצרה והרצון הביא טֵרוּף. סב נח בּלֶה נכֵה סרוּק במעון חיפה וטל בשיא היוֹבש נשרף מתוח ורב אש ודמע.

הקהל רמז מי הכּוֹתֵב רֵזוּמֵה וברצונו לעוף לגלפּגוֹס, ורטן: מי מרזה? מי מרה מִיּם רזה? מי בּגוּד לכלה? ומי אמר: "דוֹס רכּז סְנִיף בּוֹחֵר בְּתוֹר יד רכוש"? הרוחב הניצל בו שחור ורב.

מי רוחץ שובל אפור? שפן פורח בפחד, חלש ותם משבי, נעץ בּוֹ חרב.

לבסוף: רוּץ, נוּס, אמרגן, אל תעלות הפרט הדלוח ומידרונו של החקלאי המּש.
English Translation (Non-Palindromic)

There, she took a 'bunch' of roses, and a rat devoured a worm. No pure disaster or suffering was caused. On the street, a Gypsy named Methuselah pushed in mortal danger a doctor dressed in white clothes. It is clear and important to mention that the fellow, who rents flats in Pines Street, remembered a liars' secret and went to fish in the sea of great currents. The currents reserved a certain stream for his activity. He became the strangest in the sea.

A band-singer stood and inhaled spirits from a captive commentator. The man stood out and inspired grace in a preparatory course for the sports test.

Hatred was created and the desire brought madness. A grandfather rested worn out, handicapped and combed in a Haifa (rest)home. Dew in the maximal aridity burnt tight and full of fire and tears.

The audience hinted at who writes a résumé and wishes to fly to the Galapagos, and complained: Who reduces weight? Who gained power from a sea which reduces weight? Who is betrayed by a bride? And who said 'An orthodox Jew, co-ordinator of a (local) branch, chooses property as help'? Its remaining width is black and great.

Who washes a grey train (of dress)? A rabbit escaping out of fear, weak and naïve from captivity, plunged a sword into him!

Finally, run, flee, impresario, to the tunnels of the filthy individual and to the slope of the moving farmer.
One of Prof Ghil`ad Zuckermann's Italo-Hebraic Bilingual Homophonous Poems


The following is constrained literature, a logological piece, in which the Israeli Hebrew part sounds identical to the Italian. From the English translations provided below, one can see that the poem(s) makes sense, although it has a surreal, evocative flavour, and modernist style. Poetic licence is fully employed. As Thomas Paine once said, 'The sublime and the ridiculous are often so nearly related, that it is difficult to class them separately. One step above the sublime makes the ridiculous; and one step above the ridiculous makes the sublime again.' (The Age of Reason, Part 2: Being an Investigation of True and Fabulous Theology, London: Daniel Isaac Eaton, 1796, p. 20).


שֶדֶל (שִיר דוּ-לְשוֹנִי) עִבְרִי-אִיטַלְקִי מס' 31

גלעד צוקרמן

Libido, Eva, ליבִּי דוֹאב,
esce da האש עֵדה.
Nicolet, אני קוֹלֵט
che tale dá: קטע לידה
animelle, אני מילא
animali, אני מה לי?
pedali, פֵּה דל לי,
regali. Matteotti רגע לי מטֵה אותי.
pone gabinetto da Roma. פּוֹנֵה גבִּי נֵטו דרומה;
Mó tira la carrozzella da galeotto מותיר הלה כּר או צלע דג. גלה אותו!
Domani, Anna, vai a scuola! דומני: ענווה היא אסכּולה,
Scemo villano maresciallo שמובילה, נאמר, רֵשע. לא
stamani me lo diceva סתם אני מלודי. שבע!
a colpo sicuro. הכּל פה סיקור או
C'é marinaro a bordo, e allora? שמא רינה רואה בוֹר דואֶה על אורה?
Alla nave, ballerina אללא נע וְ-בּא לרינה,
(i tacchi belli armoniosi funesti) איתה קיבל לי ארמון, יוסיפון. אֵסְתִי
lascia borsa nera, לשה בוֹר שנֵא רע;
bozza locale, sambe, ossa... בּוֹצהּ לא כַּלֵה סם בְעושה
Ero in culo alla הרוֹאין - כּוּלוֹ "אללא".
balena! בּלֵה נא!
Gabbia di matti! גבִּי... עדִי... מתִי!
Miracolo: מי רע קולו?
alti crani. אל תקראני
Amor di miele המורדים, מי אלה?
annulla pere. ענוּ לַפֶּרֶא!
Amarti coll'anemone אמרתי: קול, ענֵה! מונֵה
alpina e על פי נאֵה.
col cuore a pezzi... Vattene, קול קורע-פּה ציווה טנא
primipara primitiva פְּרִי מִפּרה, פְּרִי מִטִּבעה:
da mozzarella, דם אוצר אֵלה.
col cane! קול קנֵא:
Sacchi, no! Ho capito "סכִּינו או כּפִּיתו,
apologo reale d'oro. אפּוֹ לא גוֹרֵע לדוֹרוֹ".
Calda attenzion קל דעת, אֵין ציוֹן;
ha cambiato la reazion!!! הקם - בִּיאתו לרֵע, ציון!


ENGLISH TRANSLATION OF THE ISRAELI HEBREW PART

My heart is languishing,
the fire is a witness.
I am absorbing
one of the stages of labour.
Never mind me,
What is there for me?
This moment is repulsing me.
My back turns due south;
it leaves a pillow or a fish rib. Discover it!
It seems to me that humility is a school,
which leads, say, to wickedness. Not
without reason am I melodious, it’s seven o’clock!
Everything here is coverage or
is it that Rina sees a pit gliding over Ora?
Allah is moving and coming to Rina,
with whom Yosifun was granted a palace. Esti
kneaded a pit which hates evil;
her mud does not use up the drug while making
heroin which is all ‘Allah’.
Please enjoy yourself!
Gabby… Adi… Matty!
Whose voice is bad?
Do not call me.
The rebels – who are they?
Answer the savage!
I said ‘voice, answer!’, counting
according to a handsome man.
A mouth-tearing voice ordered a basket
of fruit from a cow, fruit from its nature:
blood, treasure of a goddess.
A jealous voice:
‘his knife or his spoon,
his nose does not detract from his generation’.
Light-minded, there is no Zion;
The comer – his arrival at his friend’s is Zion!


ENGLISH TRANSLATION OF THE ITALIAN PART

Libido, Eva,
comes out of Nicolette,
who gives the following:
sweet-bread,
animals,
pedals,
gifts. Matteotti
puts down a toilet from Rome.
Now he pulls the convict’s pram.
Tomorrow, Anna, you go to school!
An idiotic, rude marshal
told me that this morning,
without fail.
There is a seafarer on board, what now?
On the ship, a ballerina
(the beautiful, harmonious, sad heels)
leaves a black bag,
a local draft, sambas, bones…
I was in a whale’s
arse! [i.e. I was lucky!]
A cage of madmen!
A miracle:
long skulls.
Love of honey
overrides pears.
Loving you with Alpine
anemone and
with a broken heart… Go away,
a primitive primipara [a first-time mother]
of mozzarella,
with the dog!
Sacks, no! I understood
a golden royal fable.
Ardent attention
changed the reaction!!!


Prof Ghil`ad Zuckermann
http://www.zuckermann.org/logology.html